(kontumtv.vn) – Các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng cho  cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xóa bỏ hiện tượng tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tại Hội  nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 28/6. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ đã đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Công tác dân vận tiếp tục chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn những hạn chế, đó là công tác theo dõi, phản bác các thông tin xuyên tạc, chưa được kiểm chứng trên báo chí, mạng xã hội chưa thật linh hoạt, kịp thời; việc triển khai công tác cán bộ có nội dung còn chậm; công tác theo dõi, giám sát thường xuyên để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên có mặt còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong 6 tháng đầu năm, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 6 còn lại của năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới, mỗi đảng bộ, đảng viên cần tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong 6 tháng đầu năm của Đảng bộ mình. Các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ; chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên làm đúng, làm đủ theo quy định của pháp luật, điều lệ Đảng để hạn chế thấp nhất vấn đề vi phạm pháp luật và qui định của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, khắc phục tình trạng, hiện tượng mất đoàn kết nội bộ  nếu có; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tình thần góp ý, xây dựng. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, các cấp ủy đảng phải phát huy vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường mối đoàn kết nội bộ; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, không độc đoán chuyên quyền, không làm sai quy định của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy trong công tác xây dựng đảng; tăng cường giáo dục tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm được giao, xóa bỏ hiện tượng tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính; phải đặt lợi ích của tập thể, của dân lên trên hết, không đặt lợi ích cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc./.

                                                                        Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *