(kontumtv.vn) – Thực hiện theo Công văn số 233 ngày 18/6/2019 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các cơ quan thành viên từ tỉnh đến các huyện, thành phố thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

TANG CUONG CONG TAC KIEM TRA XANG DAU

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất; tiến hành các biện pháp tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, có biện pháp xử lý triệt để, kịp thời, không bao che, dung túng, làm lành mạnh hóa thị trường xăng dầu phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện nội dung theo chỉ đạo và có báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày 15 hàng tháng.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *