(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh và kế hoạch CCHC tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 30/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Thực hiện việc niêm yết TTHC và tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi cá nhân, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công CCHC tại đơn vị và đơn vị trực thuộc. Xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, đăng tải ít nhất 1 tin, bài/tháng.

Chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác động của Chỉ số PAPI, PAR INDEX trong quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước; khắc phục những tồn tại, hạn chế từng Chỉ số thành phần của Chỉ số PAPI, PAR INDEX tỉnh Kon Tum năm 2020 và tìm giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số này. Ngoài ra, vận động nhân dân sử dụng tiện ích của dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *