(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở NN&PTNT, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, UBND các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông và TP. Kon Tum tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sau khi dự án KfW10 kết thúc.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Lâm nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các cộng đồng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban quản lý rừng cộng đồng, phát huy hiệu quả vai trò của Tổ bảo vệ rừng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng đã được Nhà nước giao. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã thực hiện dự án tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng hằng quý và giải ngân số dư quỹ của dự án KfW10 bàn giao; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ và trang thiết bị dự án hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành. Mặt khác, tiếp tục theo dõi, hướng dẫn hộ gia đình và cộng đồng sử dụng đúng mục đích diện tích đất lâm nghiệp đã giao; chăm sóc, bảo vệ và hưởng lợi từ diện tích rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung đã được dự án hỗ trợ theo quy định và vận động cộng đồng tích cực trồng, phát triển các loại cây phù hợp dưới tán rừng, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân.

Dự án quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum, gọi tắt là Dự án KfW10 và Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng được triển khai tại 11 xã của 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ năm 2016 – 2021, nhằm triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ rừng cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *