(kontumtv.vn) – Đại diện các Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới khẳng định, cuộc gặp là dịp củng cố và tăng cường quan hệ song phương.

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Cuộc gặp Quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân với quy mô lớn, thu hút sự tham dự của nhiều Đảng Cộng sản, công nhân tại nhiều nước trên thế giới.

Đại diện các Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới khẳng định, cuộc gặp là dịp củng cố và tăng cường quan hệ song phương; đóng góp có trách nhiệm cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Đồng thời đây cũng là dịp để Việt Nam tuyên truyền và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đã qua 17 lần tổ chức, Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18 đánh dấu sự tham gia đông đảo nhất các đại biểu đến từ Đảng Cộng sản và công nhân các nước trên thế giới tham dự. Cuộc gặp lần này đề ra nội dung thiết thực đáp ứng nhu cầu của Đảng Cộng sản và công nhân trong thời điểm hiện nay. Trong đó có việc trao đổi đánh giá về tình hình quốc tế, trao đổi về vấn đề lý luận, thực tiễn, về chiến lược, sách lược đấu tranh của các Đảng Cộng sản công nhân trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp.

tang cuong quan he song phuong cac dang cong san va cong nhan hinh 1
Ông Chris Matlhako, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Phi

Ông Chris Matlhako, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Phi cho biết, tại Nam Phi, Đảng Cộng sản giữ tinh thần dẫn đầu trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và có tiếng nói trong tiến trình cách mạng. Nhấn mạnh mối quan hệ mà Đảng Cộng sản Nam Phi thiết lập với Đảng Cộng sản Việt Nam để cùng chia sẻ kinh nghiệm, ông Chris Matlhako khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong phong trào cộng sản trên toàn thế giới.

Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Việt Nam từ một đất nước kém phát triển và từ chiến tranh có thể bước đi đến ngày hôm nay. Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giữ vai trò đóng góp quan trọng trong cấu trúc xã hội xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều ở Đảng Cộng sản Việt Nam như làm thế nào để thích ứng với tình hình thế giới cũng như phát triển con người và đất nước như ngày hôm nay”, ông Chris Matlhako chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm này, ông Jose SanTos, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Brazil cũng cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết người dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Có thể khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là một phần quan trọng trong công cuộc giải phóng nhân dân thế giới. Đánh giá cuộc gặp lần này là dịp củng cố và tăng cường quan hệ song phương; đóng góp có trách nhiệm cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế.

tang cuong quan he song phuong cac dang cong san va cong nhan hinh 2
Ông Jose SanTos, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Brazil.

Ông Jose SanTos khẳng định: “Cuộc gặp đã có những kết quả tích cực. Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản đã khái quát tình hình quốc tế. Bên cạnh đó, là nhiều sáng kiến đã được đưa ra và có thể áp dụng thực tế. Sau cuộc gặp này các Đảng Cộng sản sẽ thu được những kết quả giúp tăng cường khả năng đối phó với những thách thức trong tình hình hiện tại”.

Trao đổi với phóng viên báo chí bên lề cuộc gặp, Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi cho biết, cuộc gặp lần này đề ra mục tiêu đổi mới các cơ chế phối hợp và hành động chung giữa các Đảng. Quá trình thảo luận của cuộc gặp đã đạt nhiều thống nhất và quan trọng.

Tại cuộc họp nhóm công tác diễn ra chiều qua, các bên đã trao đổi về dự thảo văn kiện đã đạt được đồng thuận cao, là thành công của cuộc gặp vì 3 cuộc gặp trước đã không thể thông qua được văn kiện chung. Điều đó góp phần quan trọng vào sự đoàn kết, thống nhất của các Đảng Cộng sản và công nhân của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong tình hình hiện nay.

Theo ông Trần Đắc Lợi, Việt Nam đã tổ chức chu đáo về các phương diện. Về nội dung, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất phát từ trách nhiệm đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nên đã nỗ lực hết sức trở thành trung tâm đoàn kết để giải quyết những vấn đề khác biệt giữa các Đảng, tạo đồng thuận chung trong nhận thức và hành động của các Đảng. Quá trình Việt Nam chủ trì các cuộc thảo luận đảm bảo không khí dân chủ, trên tinh thần đoàn kết và xây dựng hợp tình, hợp lý. Đó là nhân tố quan trọng thúc đẩy kết quả tích cực cuộc gặp.

Cuộc gặp này là dịp để Việt Nam tranh thủ giới thiệu với bạn bè về sự nghiệp đổi mới, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Từ đó tăng cường hiểu biết và tranh thủ sự đồng tình của Đảng và công nhân trên thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân Việt Nam./.

 

Hoàng Thái-Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *