(kontumtv.vn) – Hướng đến mục tiêu giảm thiểu quản lý chất thải nhựa, UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương tăng cường triển khai các giải pháp quản lý loại chất thải này.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung tuyên truyền thu gom, phân loại rác tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy; đẩy mạnh thu hút các nguồn tài trợ, đầu tư phát triển công nghệ tái chế, xử lý chất thải nhựa và sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần; chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nhựa và các dự án sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời sửa đổi mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông khó phân hủy và bổ sung thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm nhựa dùng một lần phục vụ mục đích sinh hoạt. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng mô hình trung tâm thương mại, siêu thi, chợ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ về tái chế, xử lý chất thải nhựa thành nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *