Thăm mô hình sản xuất của hộ nông dân
Thăm mô hình sản xuất của hộ nông dân

(kontumtv.vn) – Nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong năm 2018, các cấp Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 142 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 8.600 lượt hội viên; tổ chức 52 buổi hội thảo đầu bờ. Đồng thời, các cấp hội đã duy trì và xây dựng hơn 180 mô hình trồng trọt, chăn nuôi… Các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, đặc biệt nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các công ty phân bón, thức ăn chăn nuôi để cung ứng trên 800 tấn phân bón, 197 tấn giống cây trồng, 320 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Với sự đồng hành của Hội Nông dân các cấp, đã giúp cho các hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng thực tế vào hoạt động sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *