(kontumtv.vn) – Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Kon Tum đặt ra mục tiêu phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã NTM theo quy định; có thêm 6 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành tốt mục tiêu này, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở là yếu tố vô cùng quan trọng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp xây dựng NTM phù hợp. Trong đó, tập trung khắc phục tình trạng trông chờ từ nguồn hỗ trợ của ngân sách cấp trên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Với các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí, cần thường xuyên theo dõi, bám sát, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ các khó khăn khi thực hiện các tiêu chí ngành./.

Cát Tiên – Thanh Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *