SINH VIEN TU

(kontumtv.vn) – Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên là 1.250.000 đồng/tháng, so với quy định cũ mức cho vay tối đa tăng thêm 150.000 đồng/tháng. Quyết định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/1/2016, áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay đối tượng là học sinh, sinh viên qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã đạt trên 100 tỷ đồng, với hơn 4.800 hộ được vay vốn. Qua hơn 8 năm thực hiện, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội để hội nhập quốc tế.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *