(kontumtv.vn) – Thực hiện ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho trường trong công tác đào tạo và thực hiện nhiệm vụ.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm theo Quyết định số 1836 ngày 21/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của nhà trường. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân và xã hội hiểu rõ về tổ chức và hoạt động của trường, tạo điều kiện thu hút học sinh, sinh viên vào học tập.

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *