(kontumtv.vn) – Ngày 29/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tập huấn chuyên đề giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ năm 2021 và giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt đầy đủ những nội dung, cách thức thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp. Việc giám sát được triển khai thường xuyên, định kỳ, thông qua hình thức nắm bắt tình hình, tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị từ quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội… để chuyển đến cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng hoặc thành lập đoàn giám sát để trực tiếp giám sát theo quy định hiện hành.

Các chuyên đề tập huấn tại Hội nghị một lần nữa làm rõ vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Hiểu rõ những quy định, phương thức thực hiện giám sát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát, giúp phòng ngừa các sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ thể chế chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *