(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các nội dung mới của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ Hòa giải ở cơ sở. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng chủ trì Hội nghị.

THANH TRA GIAM SAT

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 100 cán bộ là Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố; thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ Hòa giải ở cơ sở. Các học viên được hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị định số 84 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư của cộng đồng và chương trình giám sát; hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở….

Lớp tập huấn nhằm giúp cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ Hòa giải ở cơ sở nắm rõ luật, nghị định, hướng dẫn để thực hiện có hiệu quả chức năng thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả, minh bạch trong việc đầu tư xây dựng và giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề bức xúc, những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *