(kontumtv.vn) – Từ đầu tháng 3/2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 240 chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

TAP HUAN CAN

Qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề, các cán bộ Ban CHQS xã, phường, cơ quan đã được tìm hiểu, thống nhất nội dung, phương pháp làm tham mưu, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, công tác dân quân tự vệ, động viên, tuyển quân; cập nhật những nội dung mới về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Trên cơ sở đó giúp cho các cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực và khả năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

                                                                                  CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *