(kontumtv.vn) – Ngày 7/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn các nội dung chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2019 – 2024.

TAP HUAN CHUAN BI DAI HOI MTTQ VIET NAM CAC CAP NHIEM KY 2019 – 2024

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua Thông tri hướng dẫn việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra không quá 01 ngày, hoàn thành xong trong tháng 3/2019; địa phương nào có điều kiện thì tổ chức trong quý IV năm 2018. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố diễn ra không quá 02 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2019 với số lượng Ủy viên Ủy ban từ 45 – 60 người; trong đó số lượng Ban Thường trực từ 03 – 04 người gồm Chủ tịch, 02 – 03 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong 03 ngày, với số lượng Ủy viên Ủy ban từ 65 – 95 người; số lượng Ban Thường trực khoảng 7 – 9 người; số lượng đại biểu tham dự từ 200 – 300 người; Đại hội tổ chức trong tháng 7/2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn huyện Ngọc Hồi để tổ chức Đại hội điểm, dự kiến tiến hành trong tháng 2/2019.

Qúa trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là dịp để đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận thời gian tới; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Kon Tum.

 Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *