(kontumtv.vn) – Nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ​kỹ năng xử lý công việc cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính cho hơn 130 cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính
Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính

Hội nghị đã cung cấp những nội dung cơ bản của 5 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản Nghị quyết số 30c của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2020 và quy định về áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước; Một số nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Một số văn bản liên quan đến xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Định hướng cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước; Đánh giá công tác cải cách hành chính tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.Ngoài ra, Hội nghị còn dành thời gian để thảo luận và giải đáp một số vấn đề vướng mắc trong công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

                                                                                      Thu Thủy – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *