(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn chuyên ngành công tác dân quân tự vệ, công tác quân lực năm 2018 cho các cán bộ, nhân viên phụ trách công tác dân quân tự vệ, quân lực ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. 

TAP HUAN CONG TAC DAN QUAN TU VE,

Các học viên được trang bị một số nội dung cơ bản về công tác dân quân tự vệ và công tác quân lực, như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ban CHQS xã, phường, thị trấn và Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở; tổ chức biên chế dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; công tác giáo dục chính trị, pháp luật; về công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật cho dân quân tự vệ; một số nội dung cơ bản về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác đăng ký, quản lý, biên chế lực lượng dự bị động viên, huấn luyện, diễn tập động viên quân nhân dự bị và một số nội dung cơ bản về quân số, chính sách trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trên cơ sở nắm chắc các nội dung tập huấn, làm cơ sở để các học viên triển khai, áp dụng có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tỉnh trong thời thời gian tới. 

CTV Hiền Lương

                                                                                        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *