(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng thống kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

TAP HUAN CONG TAC QUAN LY VA LAP BANG THONG KE TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu Kế hoạch thực hiện phương án điều tra tổng duyệt năm 2019; cách sử dụng sơ đồ trong công tác lập bảng kê; giới thiệu khái niệm, cách xác định nhân khẩu thực tế thường trú, hướng dẫn lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù; thảo luận về công tác quản lý trong điều tra tổng duyệt, vai trò nhiệm vụ của điều tra viên, những quy định về nghiệp vụ điều tra, phỏng vấn và ghi phiếu; hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh để thu thập thông tin; thực hành sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp trong điều tra…

Hội nghị tập huấn là dịp để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai áp dụng vào cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *