(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các huyện, xã biên giới của tỉnh về Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016.

TAP HUAN

50 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh của 4 huyện, 13 xã biên giới của tỉnh đã được giới thiệu kết quả thực hiện phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng khu vực biên giới từ năm 2003 đến 2015; phổ biến, hướng dẫn tuyên truyền Nghị định số 112, ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Kế hoạch số 3108, ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và các nội dung về xây dựng cơ sở cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư trên biên giới; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc…

Đây là những hạt nhân nòng cốt góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh ở cơ sở và cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới của tỉnh, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                      CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *