(kontumtv.vn) – Sáng ngày 21/6, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề và tập huấn hướng dẫn các nội dung mới về Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng động và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2022.

Tham gia tập huấn có 90 học viên đại diện cho các thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở của các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.

Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 21 – 22/6, học viên được truyền đạt các chuyên đề về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; hoạt động Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; những quy định và biện pháp hoà giải ở cơ sở. Đồng thời được quán triệt các chủ trương, đường lối và các quy định mới về Thanh tra nhân dân; giám sát đầu tư của cộng đồng và hoà giải ở cơ sở cũng như trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các mô hình, cách làm hay để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác mặt trận để chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và phát huy vai trò thanh tra, giám sát, phản biện xã hội trong tổ chức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022./.

Hơ Jan – Thanh Thái

                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *