(kontumtv.vn) – Ngày 2/7, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn đợt 2 năm 2016, bồi dưỡng kiến thức cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 5 điểm cầu thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy và Kon Plông.

Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức cho
Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức cho người có uy tín trong ĐBDTTS

Hội nghị trang bị cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số những kiến thức cơ bản về công tác dân tộc, tôn giáo; các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đang triển khai trên địa bàn tỉnh; về công tác vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, cũng như một số phương pháp, kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tập huấn góp phần phát huy vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động dân làng tích cực lao động sản xuất, làm ăn phát triển kinh tế nâng cao đời sống; giải thích cho dân làng hiểu rõ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở khu dân cư, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn đợt 1 cho những người có uy tín tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đăk Glei.

Quang Mẫn – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *