(kontumtv.vn) – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Tập huấn về kiến thức tôn giáo, tín ngưỡng đợt 1 năm 2021 cho gần 30 đại biểu là cán bộ cốt cán phong trào ở các thôn, tổ dân phố thuộc 2 huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei.

Tại buổi tập huấn, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã truyền đạt các chuyên đề về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thông qua tập huấn nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tình hình dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tạo mối liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ cán bộ cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo để lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận ở cơ sở./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *