(kontumtv.vn) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng cung cấp và xử lý thông tin; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng.

TAP HUAN KY NANG CUNG CAP, XU LY THONG TIN, NHAN DIEN THU DOAN CHONG PHA CUA CAC THE LUC THU DICH TREN LINH VUC TU TUONG, VAN HOA

 Dự khai mạc lớp tập huấn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn cùng 150 cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thành phố và cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn, công nghệ thông tin trên địa bàn.

Ngoài việc giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng, lớp tập huấn còn được các báo cáo viên Ban Chỉ đạo 94, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi về những kỹ năng cung cấp thông tin và xử lý thông tin tránh các phần tử phản động lợi dụng, xuyên tạc. Đồng thời quán triệt những nhiệm vụ và các giải pháp đấu tranh phòng, chống các phần tử cơ hội, thù địch và các phần tử xấu trên mạng xã hội trong thời gian tới, nhằm góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, ổn định chính trị, trật tự xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

      Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *