(kontumtv.vn) – Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Glei (Kon Tum) mở lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Tham gia lớp tập huấn có hơn 120 cán bộ các xã, thị trấn. 

TAP HUAN NANG CAO NANG LUC CHO CAN BO LAM CONG TAC XAY DUNG NONG THON MOI

Các học viên được nghe báo cáo viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt các nội dung về Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, gồm Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Phân tích, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân; Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng  nông thôn mới cấp xã, thị trấn nâng cao kiến thức, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất.

 CTV Bích Hồng – A Lộc

                                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *