(kontumtv.vn) – Ngày 10/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức làm công tác nông thôn mới đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông.

TAP HUAN NANG CAO NHAN THUC CHO CAN BO CONG CHUC LAM CONG TAC NONG THON MOI

Tham gia tập huấn, 200 cán bộ, công chức phụ trách công tác nông thôn mới của 86 xã trên địa bàn tỉnh được quán triệt 04 chuyên đề gồm cách đánh giá, giải pháp thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; giới thiệu những quy định về tần số vô tuyến điện liên quan đến thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông; hướng dẫn đầu tư xây dựng và quản lý đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn; hướng dẫn thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở theo Thông tư số 5, ngày 01/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh về việc triển khai hiệu quả Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện thông tin và truyền thông tại địa phương.

Thu Trang – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *