(kontumtv.vn) – Sáng 23/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

TAP HUAN NGHIEP VU CHO CAN BO HOP TAC XA, QUY TIN DUNG NHAN DAN

Tham gia lớp tập huấn có gần 70 cán bộ quản lý hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân. Các học viên được tìm hiểu các nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về kinh tế hợp tác, hợp tác xã; kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum về đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX và quỹ tín dụng nhân dân, từ đó sẽ là những nhân tố tích cực xây dựng HTX và quỹ tín dụng nhân dân vững mạnh; phát huy tốt vai trò phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *