(kontumtv.vn) – Sáng ngày 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bộ Nội vụ đã giới thiệu Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử; các Nghị quyết của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 – 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục giải đáp, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tổ chức bầu cử. Đồng thời, đề nghị các địa phương tổ chức tập huấn, phổ biến đến cấp huyện, xã, nhất là thành viên của Tổ bầu cử để triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn, quy định về công tác tổ chức bầu cử; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử với tinh thần tiết kiệm, an toàn, đúng quy chế, quy định của pháp luật và đảm bảo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *