(kontumtv.vn) – Ngày 26/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin và truyền thông cơ sở, lần thứ II năm 2017. Tham gia lớp tập huấn, có hơn 50 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa thông tin của các xã.

CONG TAC THONG TIN

Trong đợt tập huấn lần này, các học viên được phổ biến, quán triệt Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; bồi dưỡng kỹ thuật vận hành đài phát thanh; kỹ năng truyền thông trực tiếp, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện chiến dịch truyền thông dân tộc.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 26 đến ngày 30/6, nhằm nâng cao trình độ quản lý, vận hành đài truyền thanh cơ sở, kỹ năng biên tập tin, bài, phương pháp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thủy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *