(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Kon Rẫy(Kon Tum) tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo và thành viên giúp việc cấp huyện đến cơ sở.

Theo đó, trong 2 ngày từ 1 – 2/3, học viên dự hội nghị sẽ được tập huấn các nghiệp vụ điều tra như giới thiệu chi tiết về phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021; các bảng danh mục trong tổng điều tra kinh tế, trang web điều hành tác nghiệp; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin doanh nghiệp; giải thích nội dung và cách ghi phiếu điều tra đối với doanh nghiệp, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế.

Mục đích tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn huyện; cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu kinh tế xã hội… Qua đó, đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện Kon Rẫy.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *