(kontumtv.vn) – 50 cán bộ, hội viên Hội Nông dân là thành viên ban quản trị, giám đốc, phó giám đốc, ban kiểm soát, kế toán và tổ trưởng, tổ phó tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum đã được tập huấn nâng cao kiến thức về hoạt động tổ hợp tác và hợp tác xã.

HOP TAC XA 2

Lớp tập huấn do Hội Nông dân tỉnh Kon Tum tổ chức, nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân là thành viên tổ hợp tác và hợp tác xã về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời nâng cao kiến thức về  hoạt động quản lý kinh tế tập thể.

Các học viên được phổ biến, thông tin về: Luật Hợp tác xã năm 2012, thực trạng và sự phát triển của tổ hợp tác và hợp tác xã tại tỉnh Kon Tum, một số văn bản hiện hành liên quan đến hoạt động tổ hợp tác và hợp tác xã.

                                                                              Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *