(kontumtv.vn) – Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tổ chức tập huấn hướng dẫn một số nội dung hoạt động trong xây dựng tác chiến khu vực phòng thủ cho 120 cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh.

TAP HUAN XAY DUNG TAC CHIEN KHU VUC PHONG THU

Dự lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 28, ngày 28/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; trao đổi, thảo luận về các nội dung, hoạt động của cựu chiến binh khi tham gia xây dựng tác chiến khu vực phòng thủ. Qua đó nâng cao kỹ năng soạn thảo các văn kiện hoạt động của Hội đối với nội dung này.

Đây là dịp để cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tác chiến khu vực phòng thủ tại địa phương.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *