(kontumtv.vn) – Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương và Sở Công Thương tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Tập huấn xây dựng và phát triển thương hiệu cho đội ngũ cán bộ quản lý và các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

THUONG HIEU

Ngoài việc thông tin tình hình tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay, những nội dung cơ bản của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP và những kỳ vọng về thương mại hàng hóa trong thời gian tới, trong chương trình tập huấn, các học viên còn nắm bắt những nội dung cơ bản về tầm quan trọng của xây dựng và phát triển thương hiệu, mối quan hệ giữa thương hiệu và sở hữu trí tuệ, vai trò của chỉ dẫn địa lý đối với việc bảo vệ và phát triển thương hiệu của địa phương, vùng miền. Học viên cũng được giới thiệu về quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý và các kỹ năng xây dựng phát triển thương hiệu theo các cấp độ, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu ngành, thương hiệu vùng, thương hiệu quốc gia và đặc sản địa phương.

Qua đó giúp cho cán bộ quản lý, các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao uy tín, vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm; mở ra hướng đi mới trong chiến lược phát triển, xây dựng thương hiệu, đáp ứng với nhu cầu trong thời kỳ hội nhập.

 Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *