(kontumtv.vn) – Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác; thực hiện nghiêm túc và thực chất việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với kiểm điểm thực hiện cam kết của cá nhân.

TAP TRUNG KHAC PHUC KHUYET DIEM, HAN CHE TRONG THUC HIEN NGHI QUYET NGHI QUYET TU4, KHOA XII VA CHI THI 05

Đó là một trong số nội dung chính UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện theo Kế hoạch số 101 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước mắt, lưu ý khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018. Trong đó, cần tăng cường phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị bằng những hành động thiết thực. Quan tâm sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng đồng thời đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên…

                                                     Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *