(kontumtv.vn) – Sáng 11/8, diễn ra Phiên họp của Chính phủ với các địa phương về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì phiên họp. Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ngành.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò, tầm quan trọng của phiên họp lần này, là dịp để Chính phủ và các địa phương bàn bạc, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước trong 5 năm 2021 – 2025. Đây cũng là phiên họp toàn thể đầu tiên giữa Chính phủ và các địa phương trong nhiệm kỳ mới, được tổ chức trên tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Trao đổi với các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra chủ trương, đường lối, chính sách; Quốc hội thể chế hóa; trên cơ sở đó, Chính phủ cụ thể hóa bằng chương trình hành động với gần 410 đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phiên họp Chính phủ đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những thuận lợi và khó khăn nhất định, nhất là phải đối phó với dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã tiến hành rất thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; tiến hành Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV để kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội XIII và các nghị quyết hội nghị của Trung ương Đảng.

Phân tích sâu các nguyên tắc, nội dung, cơ chế hoạt động của Chính phủ đặt trong mối quan hệ tổng thể của các cơ quan nhà nước, của cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh 04 yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ cần triển khai để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm các nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa – xã hội trong tình hình mới; đẩy mạnh, tăng cường an ninh, quốc phòng, đối ngoại; xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ hiệu lực, hiệu quả. Tất cả nhằm mục tiêu chung xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, độc lập, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan trực thuộc Chính phủ, với khí thế mới, nỗ lực mới, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhất định sẽ lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *