(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 01, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, từ năm 2016 đến nay, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia bảo vệ biên giới.

Phối hợp tuần tra biên giới
Phối hợp tuần tra biên giới

Các đồn Biên phòng tổ chức trên 860 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân, các lực lượng đứng chân trên địa bàn khu vực biên giới tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Hiệp định, Quy chế biên giới và các quy định của địa phương có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tích cực đăng ký tham gia thực hiện phong trào của nhân dân. Đến nay, UBND 04 huyện biên giới, gồm Sa Thầy, Ia H’Drai, Ngọc Hồi, Đăk Glei đã ra quyết định công nhận 46 thôn, 193 hộ gia đình, 154 cá nhân thuộc 13 xã biên giới đăng ký tham gia tự quản bảo vệ hơn 277 km đường biên giới và 84 mốc quốc giới; 90 tổ/685 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, làng. Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức gần 420 đợt tuần tra, truy quét, phát quang đường biên, cột mốc; tổ chức gần 330 đợt kiểm tra, kiểm soát lưu động; cung cấp cho Bộ đội Biên phòng 220 tin, giúp Bộ đội Biên phòng xử lý tốt 153 vụ/168 đối tượng vi phạm quy chế biên giới.

Thông qua phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *