(kontumtv.vn) – Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc thành lập, kích hoạt các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Nhà khách Công an tỉnh.

Đối tượng cách ly tại khu cách ly Nhà khách Công an tỉnh là cán bộ chiến sĩ công an, công chức của các Sở, ban, ngành, đoàn thể khi đi công tác đến/ở/về từ vùng dịch, khi tham gia công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm quản lý khu cách ly tập trung này.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Y tế, Công an tỉnh khẩn trương kích hoạt khu cách ly tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh để tổ chức thực hiện công tác cách ly y tế tập trung theo đúng quy định. Đồng thời tiếp tục khảo sát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập/kích hoạt các cơ sở cách ly y tế tập trung khác theo thẩm quyền để sẵn sàng tiếp nhận cách ly công dân khi dịch bệnh chuyển sang tình huống cao hơn.

UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các cơ sở cách ly y tế tập trung đã thành lập trên địa bàn hiện đang tạm ngưng hoạt động, có kế hoạch sẵn sàng kích hoạt đưa vào sử dụng; phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, thành lập các cơ sở cách ly tập trung theo thẩm quyền để sẵn sàng tiếp nhận cách ly công dân khi dịch bệnh chuyển sang tình huống cao hơn./.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *