(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị thị số 13, ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc triển khai và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tổ có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện và của ngành y tế; đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hằng ngày, Tổ có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo gửi về UBND huyện để tổng hợp, theo dõi chỉ đạo. Đối với trường hợp vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, Tổ kiểm tra lập danh sách gửi về tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mà cá nhân đó đang sinh hoạt, công tác và cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý, đề nghị tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Tổ kiểm tra được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân được kiểm tra báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ bắt đầu hoạt động từ ngày 17/7 và kiểm tra tại địa bàn 8 xã, thị trấn cho đến khi có quyết định kết thúc của UBND huyện Ngọc Hồi./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *