(kontumtv.v) – Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2012 đến nay, đoàn viên, thanh niên huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã triển khai nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương.

Xây dựng công trình nước sạch cho đồng bào
Xây dựng công trình nước sạch cho đồng bào

Điển hình, các bạn trẻ đã tham gia  ngày công xây dựng 36 km đường bê tông liên thôn, làm hàng chục công trình “điện chiếu sáng đường quê” và  các công trình nước sạch ở các xã, thị trấn. Anh Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Huyện Đoàn Kon Rẫy cho biết: “Ngoài các phần việc tham gia xây dựng về kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội thì chúng tôi cũng khuyến khích đoàn viên thanh niên chủ động nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình để góp phần thúc đẩy nền sản xuất ở địa phương. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách tạo các nguồn vốn để cho đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp cận vay vốn để sản xuất kinh doanh”.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”,  đoàn viên, thanh niên huyện Kon Rẫy đã và đang nỗ lực, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xây dựng kết cấu hạ  tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *