(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho hơn 180 cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

TAP HUAN CONG TAC TRE EM NAM 2018

Trong thời gian 2 ngày, các cộng tác viên được tìm hiểu Luật Trẻ em; hỗ trợ kỹ năng công tác xã hội, phương pháp tổ chức truyền thông nhóm cho trẻ em và cha mẹ bảo vệ trẻ em; các văn bản như Quyết định 565, ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020”; kế hoạch 787 ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh và kế hoạch 101 ngày 08/6/2018 của UBND thành phố Kon Tum về thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, thành phố. Các cộng tác viên còn được hướng dẫn cách ghi chép sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình, công tác báo cáo, tổng hợp vào các biểu mẫu…

Trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Kon Tum số trẻ bị tai nạn thương tích, đặc biệt là trẻ em đuối nước xảy ra khá nhiều. Do đó việc tập huấn công tác trẻ em đã giúp trang bị kiến thức cho cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, làng, tổ dân phố, từ đó có cách ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *