(kontumtv.vn) – Vụ Đông Xuân năm nay, thành phố Kon Tum xuống giống sản xuất hơn 2.700ha, đạt trên 100%  kế hoạch.  Nhằm chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2022, thành phố đã chỉ đạo xã, phường triển khai các biện pháp chống hạn ngay từ đầu năm.

Xã Đoàn Kết là vựa lúa của thành phố Kon Tum. Diện tích sản xuất lúa vụ Đông Xuân của xã khoảng 310ha. Ngay từ đầu năm, xã chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới cho toàn bộ diện tích. Theo bà Bùi Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, Tp Kon Tum, “ngay từ đầu năm, UBND đã tuyên truyền vận động nhân dân gieo trồng các loại lúa ngắn ngày như RVT, ST 24, ST 25, đài thơm 8; phối hợp với HTX thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương để có kế hoạch di tu, bảo dưỡng tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn nước; đối với HTX thì phân công cho các thủy lợi viên để điều tiết nước trong suốt quá trình sản xuất.”

Để chủ động ứng phó với thời tiết khô hạn năm nay, Trạm bơm Vinh Quang trên địa bàn xã Đoàn Kết được quan tâm đầu tư, nâng cấp công suất, hệ thống đường ống dẫn nước đến mương thủy lợi trên cao để phục vụ tưới cho diện tích lúa đất gò, các chân ruộng cao. Nhờ có Trạm bơm này đã cung cấp đủ nước tưới cho hơn 50 ha lúa tại cánh đồng Cà Tiên, trước đây chỉ canh tác 1 vụ do thiếu nước. Ông Nguyễn Hồng Dũng ở Thôn 5, xã Đoàn Kết, Tp Kon Tum cho biết, “trước kia làm ruộng 1 vụ mà nước thiếu lên thiếu xuống, năm nay nhờ có thủy lợi của tỉnh dẫn về, nguyên cánh đồng khoảng 50 ha đều có nước đầy đủ, hiện nay bà con đang rất phấn khởi. Theo điều tiết nước như hiện nay, thường xuyên, liên tục thì vụ này nước sẽ đầy đủ.”

Ngoài xã Đoàn Kết, các xã, phường trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn phù hợp với thực tế tại địa phương, không để cây trồng thiếu nước vào cuối vụ. Ông Cao Trọng Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Hreng, Tp Kon Tum cho hay, “địa phương đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo địa chính, phối hợp Hội nông dân, Ban nhân dân thôn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, khai thông cống rãnh, đối với ruộng bậc thang thì vận động bà con có phương pháp sử dụng nước tốt nhất. Đồng thời phối hợp với phòng Kinh tế kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi hư hỏng, khắc phục tình trạng rò rỉ nước .”

Hàng năm, vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố Kon Tum có khoảng 30-50 ha cây hàng năm bị thiếu nước. Vào thời kì nắng nóng cao điểm có trên 100 ha bị thiếu nước và có khả năng mất trắng vào cuối vụ. Vì vậy, công tác phòng chống hạn cho cây trồng được thành phố đặc biệt quan tâm và triển khai ngay từ đầu năm. Theo ông Phan Thanh Nam, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Kon Tum, “cần triển khai xuống giống đảm bảo mùa vụ theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp, triển khai cho các đơn vị tiến hành rà soát, kiểm tra công trình phục vụ tưới đảm bảo tránh tình trạng thất thoát nước. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã phường chủ động công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng nước đảm bảo tiết kiệm, có phương án chủ động sử dụng các nguồn nước tưới hiện có, phục vụ cho vụ đông xuân”.

Nhờ chủ động phòng chống hạn ngay từ đầu năm, đến nay thành phố đã và đang đảm bảo nguồn nước tưới cho các cánh đồng trên địa bàn, đảm bảo năng suất, chất lượng cho vụ Đông Xuân./.

Vi Phong-Trọng Nghĩa

TT VH-TT-DL&TT thành phố Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *