(kontumtv.vn) – Từ ngày 27/4-11/5, Đoàn công tác của UBMTTQ VN thành phố Kon Tum tiến hành giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 21 xã, phường trên địa bàn.

Trong đợt này, Đoàn công tác giám sát, kiểm tra các nội dung như công tác triển khai bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại từng đơn vị; công tác tuyên truyền về bầu cử; thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; kinh phí thực hiện bầu cử cùng khảo sát các địa điểm bỏ phiếu.

Đến nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, niêm yết danh sách đại biểu ứng cử HĐND các cấp tại các điểm theo quy định; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *