(kontumtv.vn) – Thực hiện xây dựng nông thôn mới, hiện nay thành phố Kon Tum đạt bình quân 13,54 tiêu chí/xã.

Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm TP. Kon Tum
Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm thành phố Kon Tum

Để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, UBND thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới ở 3 xã Đoàn Kết, Ia Chim, Hòa Bình; phấn đấu cuối năm 2016 xã ĐăkNăng cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND thành phố còn triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế; khẩn trương thực hiện chuyển đổi diện tích gieo trồng vụ đông xuân thường bị khô hạn, thiếu nước sang trồng sắn cao sản; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xử lý kịp thời các nguy cơ, tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *