(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định 2085, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020”, năm 2019, UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với 21 xã, phường trên địa bàn rà soát đối tượng thụ hưởng theo chương trình, xây dựng kế hoạch và hỗ trợ cho người dân.

THANH PHO KON TUM THUC HIEN QUYET DINH 2085

Từ nguồn kinh phí được bố trí theo Quyết định 2085 là 709 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí năm 2019 là 405 triệu đồng, vốn chuyển nguồn năm 2018 là 304 triệu đồng, UBND thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho 237 hộ nghèo người DTTS tại 19 xã, phường chuyển đổi nghề sang chăn nuôi bò, lợn và hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt bằng inox cho người dân. Đồng thời, tuyên truyền, cho người dân cam kết sử dụng đúng mục đích để giúp các hộ cải thiện, nâng cao đời sống sinh hoạt, thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở các làng đồng bào DTTS.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *