(kontumtv.vn) – Sáng 22/3, UBND thành phố Kon Tum tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018, Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ các phòng ban trực thuộc thành phố và các xã, phường trên địa bàn.

THANH PHO KON TUM TO CHUC TUYEN TRUYEN GIAO DUC PHAP LUAT

UBND thành phố phổ biến đến cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, xã phường những quy định, phạm vi điều chỉnh của Luật mới được áp dụng . Đối với Luật Tố cáo 2018, các phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giả quyết tố cáo. Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định rõ việc thực hiện tiếp cận thông tin, của công dân,  nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.  Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, xã ,phường nắm bắt những nội dung cơ bản và thay đổi của luật từ đó tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, chủ động kế hoạch triển khai có hiệu quả, đúng các quy định đề ra.

CTV Trọng Nghĩa

                                                                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *