(kontumtv.vn) – UBMTTQVN thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

TONG KET 5 NAM THUC HIEN QUYET DINH 217, 218 CUA BO CHINH TRI (KHOA XI)___

Xác định giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, UBMTTQVN thành phố Kon Tum ban hành quy chế phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan cho cán bộ mặt trận cơ sở, các tầng lớp nhân dân…Từ năm 2017 đến nay, Mặt trận thành phố tổ chức giám sát 4 nội dung thực hiện quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc trên địa bàn; giám sát các công ty, nhà máy sản xuất kinh doanh khắc phục tình trạng khói bụi, tiếng ồn và chất thải có mùi hôi; giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện 5 nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ; phương thức hoạt động và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn thành phố. Từ năm 2014, Mặt trận thành phố còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 14 đợt giám sát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; việc thực hiện chương trình vay vốn theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho ĐBDTTS và hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn….

UBMTTQVN thành phố Kon Tum còn tích cực tham gia hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý vào các dự thảo luật, nghị quyết, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền thành phố.

CTV Minh Phượng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *