(kontumtv.vn) – Thực hiện phương án giao đất giãn dân tách hộ lập vườn, ngày 24 và 25/8 thành phố Kon Tum và UBND xã Ia Chim đã tổ chức trao quyết định giao đất và tạm giao đất thực địa cho 133 hộ dân tại làng Plei Sar và thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim.

THANH PHO KON TUM TRAO QUYET DINH GIAO DAT CHO 133 HO DAN XA IA CHIM

Theo đó, các hộ dân được xét duyệt đủ điều kiện giao đất ở và đất nông nghiệp đợt đầu theo phương án 14A, ngày 09/5/2019 của UBND thành phố đã được trao quyết định giao đất. Đối với hộ thiếu đất ở và đất sản xuất được giao 1.000 m2 gồm 400 m2 đất ở và 600 m2 đất nông nghiệp, đối với hộ thiếu đất sản xuất được giao 600 m2 đất nông nghiệp.

Sau khi trao quyết định, thành phố đã tiến hành tạm giao đất thực địa cho các hộ dân. Từ đây bà con có điều kiện tham gia sản xuất trên diện tích đất được giao. Đồng thời thành phố sẽ tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *