(kontumtv.vn) –  UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2020.

UBND THANH PHO KON TUM TRIEN KHAI NHIEM VU QUOC PHONG, QUAN SU NAM 2020

Năm 2019, UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang, các phòng ban, UBND các xã, phường thực hiện tốt các quy định, văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh gắn với phát triển kinh tế – xã hội được đẩy mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Trong năm 2019, thành phố làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Thành phố chú trọng xây dựng thực lực cơ sở vững mạnh; tổ chức tốt công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố. Nhờ đó, tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Từ kết quả đạt được, UBND thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự năm 2020. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực chính quy, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đổi mới hình thức, chất lượng tập huấn, huấn luyện cho lực lượng vũ trang để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ cấp đất xây dựng thao trường huấn luyện, trường bắn của lực lượng vũ trang thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố và xã, phường; giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; phân bổ nguồn kinh phí để xây dựng các công trình phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại địa phương.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019; Chủ tịch UBND thành phố khen tặng 17 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2019.

                                                      CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *