(kontumtv.vn) – Sáng 17/1, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy chủ trì Hội nghị.

THANH UY KON TUM DANH GIA KET QUA THUC HIEN 5 NHIEM VU TRONG TAM NAM 2019

Thời gian qua, Thành ủy Kon Tum đã sắp xếp, bố trí lại trụ sở làm việc của các cơ quan thành phố. Trong năm, đã triển khai chủ trương đầu tư 05 công trình chỉnh trang đô thị; thực hiện kiểm đếm, lập phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình với tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng. Đến nay đã bê tông hóa 132/183 tuyến đường nội thị, dài gần 34 km.

Cùng với đó, thành phố đã triển khai sản xuất theo tiêu chí quy mô cánh đồng mẫu lớn đối với các sản phẩm lợi thế trên địa bàn; thực hiện hội nghị trực tuyến từ UBND thành phố đến UBND các xã, phường; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển du lịch.

Trong năm 2020, thành phố sẽ phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, bám sát nội dung, từng tiêu chí cụ thể của 5 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *