(kontumtv.vn) – Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Kon Tum triển khai kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm tại các đơn vị.

THANH UY KON TUM KIEM TRA CONG TAC CHUAN BI DAI HOI DIEM CAP CO SO

Theo kế hoạch, Thành ủy Kon Tum chọn Đảng bộ xã Hòa Bình tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Đối với cấp thành phố, Thành ủy thống nhất chọn Đảng bộ phường Duy Tân đại hội điểm loại hình phường; Đảng bộ Trường THPT Kon Tum đại hội điểm loại hình khối tường học; Đảng bộ Công ty Cấp nước đại hội điểm loại hình doanh nghiệp; Chi bộ phòng Văn hóa – Thông tin đại hội điểm loại hình đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp. Thời gian tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở được thực hiện trong quý I/2020 và các tổ chức cơ sở Đảng còn lại hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 6/2019.

Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở đang tích cực hoàn thiện xây dựng đề án nhân sự, nội dung văn kiện trình tại đại hội, đăng ký thời gian tổ chức đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đơn vị để tổ chức đại hội thành công.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *