Hội nghị Thành ủy Kon Tum
Hội nghị Thành ủy Kon Tum

(kontumtv.vn) – Trong năm 2015, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Các Ban xây dựng Đảng chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực; định hướng công tác tư tưởng gắn với tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năm 2015, thành phố kết nạp mới 198 đảng viên.

Năm 2016, thành phố tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương, kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *