(kontumtv.vn) – Thành ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

C XAY DUNG DANG

Năm 2016, Thành ủy Kon Tum đã phát huy tính dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Các Ban xây dựng Đảng chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đặc biệt chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XI Đảng bộ thành phố, Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2016, thành phố đã kết nạp mới 197 đảng viên, phát Thẻ Đảng cho 306 đảng viên, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 90 đảng viên; đề nghị xét tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 07/11/2016 cho 160 đảng viên. Đồng thời đã đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cho 104 cán bộ đúng quy trình, quy định và đánh giá phân loại các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Năm 2017, Thành ủy Kon Tum tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch hành động …cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *